Materiály

Vítejte v sekci Materiály! Naleznete zde dva typy materiálů. Experimenty jsou komplexnější zdroje použitelné přímo ve výuce. Náměty jsou sbírkou „nápadů“ bez detailního rozpracování.

Název Časová náročnost Náročnost provedení Dostupné zdroje
Tematický celek pedosféra. Půdní druhy, půdní typy. Měření ph půdy. do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření pH vody v závislosti na horninovém podloží do 45 minut B - pokročilý experiment pouze námět na experiment
Analýza srdeční aktivity pomocí EKG do 20 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod
Výstupový test do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Faktory ovlivňující vitální kapacitu plic do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Měření ventilace plic metodou spirometrie do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Ověření obsahu vitamínu C do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Koloběh dusíku do 90 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, další soubory, fotonávod
Vápenaté ionty v minerální vodě do 90 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, další soubory, fotonávod
Kolik železa spolykáme do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Fermentace do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Barevnost látek kolem nás a její změny v průběhu chemické reakce do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
pH čistících a mycích prostředků do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Chemie v kuchyni do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Hluk v jednotlivých místnostech školy do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Závislost množství kyslíku a oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu na délce zadržení dechu do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měřění tepové frekvence po absolvování 15 kliků a 15 dřepů do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření funkční zdartnosti oběhového systému - Ruffierova zkouška do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Zjišťování hodnoty pH (využití přírodních indikátorů a pH elektrod) do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Složení vzduchu do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment

Stránky

Subscribe to Materiály