Materiály

Vítejte v sekci Materiály! Naleznete zde dva typy materiálů. Experimenty jsou komplexnější zdroje použitelné přímo ve výuce. Náměty jsou sbírkou „nápadů“ bez detailního rozpracování.

Název Časová náročnost Náročnost provedení Dostupné zdroje
Znečištěné životní prostředí do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Zákon zachování hybnosti do 45 minut B - pokročilý experiment pouze námět na experiment
Měření síly na nakloněné rovině do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření výsledné teploty v kalorimetru do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měrné skupenské teplo tání do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Teplo tání sněhu do 45 minut B - pokročilý experiment pouze námět na experiment
Závislost teploty varu vody na tlaku do 20 minut B - pokročilý experiment pouze námět na experiment
Proč se silnice v zimě solí? do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření rychlosti reakce v závislosti na teplotě do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření rychlosti vržené koule a následný odhad délky vrhu. do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Vedení tepla různých látek do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Hydrolýza solí a změny pH do 90 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní list, vyřešený pracovní list
Stechiometrie chemické reakce do 90 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele, pracovní list, vyřešený pracovní list
Rychlost chemických reakcí do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní list, vyřešený pracovní list
Elektrická vodivost elektrolytů do 10 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list
Konduktometrická titrace do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní list, vyřešený pracovní list
Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně do 90 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele
Stanovení částečné přechodné tvrdosti vody do 90 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele
Stanovení kyseliny fosforečné v Coca – Cole do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní list, vyřešený pracovní list

Stránky

Subscribe to Materiály