Materiály

Vítejte v sekci Materiály! Naleznete zde dva typy materiálů. Experimenty jsou komplexnější zdroje použitelné přímo ve výuce. Náměty jsou sbírkou „nápadů“ bez detailního rozpracování.

Název Časová náročnost Náročnost provedení Dostupné zdroje
Vedení tepla různých látek do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Tuhnutí sádry do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní list, vyřešený pracovní list
Tepelná výměna vedením ve vodě do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením
Zákon zachování hybnosti do 45 minut A - jednoduchý experiment pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Závislost krevního tlaku učitele na hluku ve třídě. do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření měrné tepelné kapacity kapaliny do 45 minut B - pokročilý experiment pouze námět na experiment
Měření hluku na vybraných místech se zaznamenáním polohy do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Hluk v jednotlivých místnostech školy do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
EKG a srdeční frekvence do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Jak hořčík reaguje s oxidem uhličitým do 45 minut A - jednoduchý experiment pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Kyvadlo do 45 minut B - pokročilý experiment pouze námět na experiment
Kmitání pružiny do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
S jakou účinností ohřívám vodu na čaj? do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Růst houby do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Teplo do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření teploty do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
pH mýdla do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Dešťové srážky do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Brzdná dráha saní do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment

Stránky

Subscribe to Materiály