Materiály

Vítejte v sekci Materiály! Naleznete zde dva typy materiálů. Experimenty jsou komplexnější zdroje použitelné přímo ve výuce. Náměty jsou sbírkou „nápadů“ bez detailního rozpracování.

Název Časová náročnost Náročnost provedení Dostupné zdroje
Závislost teploty vzduchu a atmosferického tlaku na nadmořské výšce do 90 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření tepu při zátěži do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Elektrický náboj a vodivost látek do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
Měření osvětlení do 45 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
Rozklad síly na rovnoběžné složky do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením
Kondenzátor v obvodu střídavého proudu do 45 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
Určení měrné tepelné kapacity kovu do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
pH půdy a žížalí neutralizace do 90 minut A - jednoduchý experiment pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Měření třecí síly do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
Závislost obsahu kyslíku ve vodě na teplotě do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Studium spekter zářivých zdrojů do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, vyřešený pracovní list
Studium kmitání závaží na pružině do 20 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, vyřešený pracovní list
Ohyb světla do 20 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, vyřešený pracovní list
Teplota půdy do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
Denní chod teploty do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele
Měření pH srážek do 90 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Měření minutové plicní ventilace metodou spirometrie do 45 minut A - jednoduchý experiment pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Odraz a absorpce světla do 45 minut A - jednoduchý experiment pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Síla stisku ruky do 90 minut B - pokročilý experiment pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Obsah plynů ve vydechovaném vzduchu do 45 minut A - jednoduchý experiment pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list

Stránky

Subscribe to Materiály