Materiály

Vítejte v sekci Materiály! Naleznete zde dva typy materiálů. Experimenty jsou komplexnější zdroje použitelné přímo ve výuce. Náměty jsou sbírkou „nápadů“ bez detailního rozpracování.

Název Časová náročnost Náročnost provedení Dostupné zdroje
Studium izotermického děje do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Určení hustoty kapalin pomocí Archimédova zákona do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Měření závislosti teploty vody na čase zahřívání a ochlazování do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Acidobazická titrace (jedlá soda) do 90 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Ověření platnosti 2. Newtonova pohybového zákona do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, videonávod
Měření rychlosti toku a průtoku do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod
Určení hodnoty tíhového zrychlení do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod
Měření rychlosti zvuku do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod
Studium rostlinných barviv do 90 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, další soubory, fotonávod, videonávod
Fyzická zátěž a tepová frekvence do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod
Voltampérové charakteristiky spotřebičů do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Studium magnetického pole cívky do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Voltampérové charakteristiky diod do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Využití senzoru GPS (PS 2175) pro určení polohy bodu a záznam trasy. do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod
Základní seznámení s prací s programem My World GIS 5.0; sídla a zemětřesení v Kalifornii do 90 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, fotonávod
Příčiny střídání ročních období do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, fotonávod
Rozdílné ohřívání vodních ploch a pevniny do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Ověření činnosti transformátoru do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Určení teploty tání krystalické látky (thiosíranu sodného) do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Je voda vodičem tepla? do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment

Stránky

Subscribe to Materiály