Materiály

Vítejte v sekci Náměty! Náměty jsou takové materiály, které nejsou detailně rozpracovány. Zahrnují většinou pouze základní nástin experimentu.

Název Časová náročnost Náročnost provedení
Hodnocení kvality vody do 90 minut A - jednoduchý experiment
Studium veličin popisující pohyb mechanického oscilátoru do 20 minut A - jednoduchý experiment
Měření meteorologických charakteristik podle expozice svahu do 90 minut A - jednoduchý experiment
Vliv zvukových a zrakových podnětů na změnu srdeční činnosti a dechové frekvence do 20 minut A - jednoduchý experiment
Změna teploty a průtoku vodního toku v průběhu roku do 10 minut A - jednoduchý experiment
Chování kůže člověka při zátěži do 20 minut A - jednoduchý experiment
Měření indexu lomu plexiskla do 20 minut A - jednoduchý experiment
Měření pH v buněčné šťávě rostlin do 45 minut A - jednoduchý experiment
Pozorování změny obsahu O, CO2 a teploty a vlhkosti ve třídě do 45 minut A - jednoduchý experiment
Acidobazická titrace (jedlá soda) do 90 minut A - jednoduchý experiment
Ověření činnosti transformátoru do 45 minut A - jednoduchý experiment
Určení teploty tání krystalické látky (thiosíranu sodného) do 45 minut A - jednoduchý experiment
Je voda vodičem tepla? do 10 minut A - jednoduchý experiment
Znečištěné životní prostředí do 45 minut A - jednoduchý experiment
Zákon zachování hybnosti do 45 minut B - pokročilý experiment
Měření síly na nakloněné rovině do 45 minut A - jednoduchý experiment
Měření výsledné teploty v kalorimetru do 20 minut A - jednoduchý experiment
Měrné skupenské teplo tání do 45 minut A - jednoduchý experiment
Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce do 45 minut A - jednoduchý experiment
Teplo tání sněhu do 45 minut B - pokročilý experiment

Stránky