Materiály

Vítejte v sekci Experimenty! Experimenty jsou komplexnější zdroje použitelné ve výuce.

Název Časová náročnost Náročnost provedení Dostupné zdroje
Zatěžovací charakteristika zdroje do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Studium pohybu matematického kyvadla do 20 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Proces kvašení prakticky - výroba zázvorového piva do 90 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele
Kdy je enzymu zima a kdy teplo do 90 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
Chemické hodiny do 10 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod, videonávod
Le Chatelierův princip do 10 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, videonávod
Dýchání do vody do 10 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod, videonávod
Závislost teploty a nadmořské výšky do 90 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod
Teplo chemické reakce do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod
Propustnost půdy do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Měření hydrostatického tlaku do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením
Studium izotermického děje do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Určení hustoty kapalin pomocí Archimédova zákona do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Měření závislosti teploty vody na čase zahřívání a ochlazování do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Ověření platnosti 2. Newtonova pohybového zákona do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, videonávod
Měření rychlosti toku a průtoku do 90 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod
Určení hodnoty tíhového zrychlení do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod
Měření rychlosti zvuku do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod
Studium rostlinných barviv do 90 minut C - náročný experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, další soubory, fotonávod, videonávod
Fyzická zátěž a tepová frekvence do 45 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, videonávod

Stránky