Materiály

Vítejte v sekci Materiály! Naleznete zde dva typy materiálů. Experimenty jsou komplexnější zdroje použitelné přímo ve výuce. Náměty jsou sbírkou „nápadů“ bez detailního rozpracování.

Název Časová náročnost Náročnost provedeníseřadit sestupně Dostupné zdroje
Závislost obsahu kyslíku ve vodě na teplotě do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Denní chod teploty do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele
Závislost teploty vzduchu a atmosferického tlaku na nadmořské výšce do 90 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Acidobazická titrace (jedlá soda) do 90 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Vliv zvukových a zrakových podnětů na změnu srdeční činnosti a dechové frekvence do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Vedení tepla různých látek do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Závislost obsahu kyslíku ve vodě na teplotě do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření tepu při zátěži do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
pH čistících a mycích prostředků do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Změna teploty a průtoku vodního toku v průběhu roku do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Suchý a mokrý teploměr do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Ředění kyseliny do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Závislost množství oxidu uhličitého vznikajícího při rozmnožování kvasinek na teplotě vody do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření třecí síly do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
Je voda vodičem tepla? do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Chemie v kuchyni do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Chování kůže člověka při zátěži do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Teplotní změny při odpařování kapaliny do 90 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření rychlosti poklesu tepové frekvence po zátěži do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření hluku na vybraných místech se zaznamenáním polohy do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment

Stránky

Subscribe to Materiály