Materiály

Vítejte v sekci Materiály! Naleznete zde dva typy materiálů. Experimenty jsou komplexnější zdroje použitelné přímo ve výuce. Náměty jsou sbírkou „nápadů“ bez detailního rozpracování.

Název Časová náročnost Náročnost provedeníseřadit sestupně Dostupné zdroje
Měření pH v buněčné šťávě rostlin do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Hluk v jednotlivých místnostech školy do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření pH rostlinných štáv do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Kmitání pružiny do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Studium spekter zářivých zdrojů do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, vyřešený pracovní list
Určení hustoty kapalin pomocí Archimédova zákona do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod
Měření minutové plicní ventilace metodou spirometrie do 45 minut A - jednoduchý experiment pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list
Využití senzoru GPS (PS 2175) pro určení polohy bodu a záznam trasy. do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod
Pozorování změny obsahu O, CO2 a teploty a vlhkosti ve třídě do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Hluk v jednotlivých místnostech školy do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Tání ledu do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Chemické hodiny do 10 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod, videonávod
Měření síly na nakloněné rovině do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Rozklad síly na rovnoběžné složky do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením
Hodnocení kvality vody do 90 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Závislost krevního tlaku učitele na hluku ve třídě. do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Zjišťování kyselosti a zásaditosti ve vodě do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
S jakou účinností ohřívám vodu na čaj? do 45 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření výsledné teploty v kalorimetru do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření závislosti teploty vody na čase zahřívání a ochlazování do 45 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod

Stránky

Subscribe to Materiály