Základní školení

Gymnázium v Poličce Vám nabízí první ze série školení s tématikou školních laboratorních experimentálních systémů:

Možnosti exprimentálních laboratorních systémů v rámci výuky přírodních věd

Pro koho?

Školení a kurzy jsou určeny všem učitelům základních a středních škol Pardubického kraje. (Vzhledem k financování projektu z prostředků Operačního programu Vzdělávání ke konkurenceschopnosti Pardubického kraje není možná účast učitelů z jiných krajů.)

Je to opravdu zdarma?

Ano! Všechna školení jsou financována v rámci Operačního programu Vzdělávání ke konkurenceschopnosti Pardubického kraje (č. cz.1.07/1.3.12/04.0020).

Uplatním školení v systému DVPP?

Ano! Všechna naše školení jsou akreditována MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školení je akreditováno pod č. 16 580/2012-25-263.

O čem to bude?

V rámci základního kurzu se budeme věnovat následujicím tématům:

  • koncepce dnešních školních experimentálních laboratorních systémů, nejrozšířenější systémy dostupné na našem trhu, jejich srovnání (HW, SW) a praktické ukázky měření,
  • obecné metodické zásady při nasazení experimentálních laboratorních systémů ve výuce,
  • možnost vlastního praktického vyzkoušení exp. laboratorních systémů,
  • seznámení s internetovým portálem projektu EXPOZ (včetně sekce pro registrované uživatele),
  • seznámení s dalšími internetovými zdroji se vztahem ke školním experimentálním systémům.

Kolik času budu potřebovat?

Základní školení je koncipováno jako jednodenní. Prezenční část je rozdělena do šesti hodin (typicky od 9.30 do 16.30 hodin, může být upraveno dle vašich požadavků). Získání absolventského certifikátu v systému DVPP je podmíněno distanční závěrečnou prací: individuální zpracování seznamu měřicích čidel využitelných při výuce svého  předmětu a návrh alespoň dvou různých experimentů realizovatelných s těmito čidly.

Kde?

V prostorách Gymnázia Polička. V případě, že se na vaší škole nebo v blízkém regionu sejde více než 7 zájemců, uděláme školení přímo na vaší škole.

Jak se registrovat?

Vyberte si jeden z nabízených termínů a proveďte on-line registraci, nebo nás kontaktujte (Jan Vavřín, tel.: +420 461 722 102, vavrin@gympolicka.cz)