Pokročilé školení

Gymnázium v Poličce Vám nabízí druhé ze série školení s tématikou školních laboratorních experimentálních systémů:

Experimentální laboratorní systémy při výuce konkrétního předmětu (biologie + zeměpis, chemie, fyzika)

Pro koho?

Školení a kurzy jsou určeny všem učitelům základních a středních škol Pardubického kraje. (Vzhledem k financování projektu z prostředků Operačního programu Vzdělávání ke konkurenceschopnosti Pardubického kraje není možná účast učitelů z jiných krajů.)

Pokud je pro Vás tato problematika zcela nová, je vhodné nejdříve absolvovat základní školení.

Je to opravdu zdarma?

Ano! Všechna školení jsou financována v rámci Operačního programu Vzdělávání ke konkurenceschopnosti Pardubického kraje (č. cz.1.07/1.3.12/04.0020).

Uplatním školení v systému DVPP?

Ano! Všechna naše školení jsou akreditována MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školení je akreditováno pod č. 16 580/2012-25-263.

O čem to bude?

Tento pokročilý kurz je, na rozdíl od základního kurzu (Možnosti exprimentálních laboratorních systémů v rámci výuky přírodních věd), zaměřen především na zvládnutí integrace experimentálních laboratorních systémů do výuky konkrétního přírodovědného předmětu. Kurz je zaměřen prakticky (laboratorně) s důrazem na mezipředmětové vztahy. Nabízeny jsou tři typy kurzů. První kombinuje oblast výuky biologie a zeměpisu. Druhý se zaměřuje na výuku chemie. Třetí z kurzů je věnován výuce fyziky.
Tematická skladba kurzu:

 • úvod, naše volba školního exp. lab. systému
 • přehled dostupných měřicích čidel vhodných pro předmětové aplikace (výběr, cenová dostupnost)
 • co musíme udělat než začneme měřit: seznámení s HW řešením, základy konfigurace systému (základy ovládání, připojení čidel, nastavení)
 • vlastní měření: získání dat, způsoby zobrazení dat, řešení možných problémů
 • zpracování a analýza naměřených dat: zpracování, analýza a interpretace dat, možnosti SW datalogeru, rozšířené SW možnosti při propojení s PC
 • příprava materiálů pro studenty (metodika, specifika)
 • přehled dostupných metodických materiálů na projektovém portálu EXPOZ
 • seznámení s dalšími internetovými zdroji se vztahem k lab. exp. systémům při výuce konkrétního předmětu
 • vlastní praktická práce účastníků

Kolik času budu potřebovat?

Pokročilé školení je koncipováno jako jednodenní nebo dvoudenní (dle požadavků účastníků). Prezenční část je rozdělena do 10 hodin (typicky od 9.30 do 16.30 hodin první den; druhý den pak od 8.30 do 15.00 s tím, že odpolední část druhého dne je již věnována závěrečným pracem účastníků).

 • závěrečná práce: individuální zpracování kompletního metodického materiál k praktickému cvičení nebo demonstračnímu experimentu a vložení materiálu na portál EXPOZ (konzultace s lektorem jako metodická podpora distanční části – v místě konání kurzu a následně on-line s využitím e-learningu) Pozn. Vzhledem k potřebné technice bude možné se závěrečnou prací (úvodní naměření dat) navázat ihned po skončení společné části s využitím dovezené techniky.
  K vypracování závěrečné práce jsme pro vás připravili potřebné šablony.

Kde?

V prostorách Gymnázia Polička. V případě, že se na vaší škole nebo v blízkém regionu sejde více než 7 zájemců, uděláme školení přímo na vaší škole.

Jak se registrovat?

Vyberte si jeden z nabízených termínů a proveďte on-line registraci, nebo nás kontaktujte (Jan Vavřín, tel.: +420 461 722 102, vavrin@gympolicka.cz)