Materiály

Vítejte v sekci Materiály! Naleznete zde dva typy materiálů. Experimenty jsou komplexnější zdroje použitelné přímo ve výuce. Náměty jsou sbírkou „nápadů“ bez detailního rozpracování.

Název Časová náročnostseřadit sestupně Náročnost provedení Dostupné zdroje
Dýchání do vody do 10 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod, videonávod
Elektrická vodivost elektrolytů do 10 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list
Měření pH do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Závislost množství kyslíku a oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu na délce zadržení dechu do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Le Chatelierův princip do 10 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, videonávod
Měření hluku ze silnice u školy v různou denní dobu do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Změna teploty a průtoku vodního toku v průběhu roku do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Ředění kyseliny do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Je voda vodičem tepla? do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření rychlosti poklesu tepové frekvence po zátěži do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Měření pH rostlinných štáv do 10 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Chemické hodiny do 10 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením, fotonávod, videonávod
Měření výsledné teploty v kalorimetru do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Ohyb světla do 20 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, vyřešený pracovní list
Měření hydrostatického tlaku do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením
Tepelná výměna vedením ve vodě do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, vyřešený pracovní list, soubor s nastavením
Složení vzduchu do 20 minut A - jednoduchý experiment pouze námět na experiment
Barevnost látek kolem nás a její změny v průběhu chemické reakce do 20 minut A - jednoduchý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, pracovní list, vyřešený pracovní list, fotonávod
Studium kmitání závaží na pružině do 20 minut B - pokročilý experiment metodický materiál pro učitele, pracovní návod, vyřešený pracovní list
Závislost teploty varu vody na tlaku do 20 minut B - pokročilý experiment pouze námět na experiment

Stránky

Subscribe to Materiály