Určování síly stisku ruky

Mají praváci silnější levou ruku? Určitě by se našli zastánci této i opačné hypotézy. Pomocí ruční dynamometrie tedy jednoduše zjistíme, zda je velikost maximální síly stisku ruky statisticky významně vyšší u preferované či naopak nepreferované horní končetiny. Dále budeme pro zajímavost srovnávat síly stisku palce a ostatních prstů a sílu sevření v závislosti na svalové únavě (dynamická a statická silová vytrvalost). Při vyhodnocování výsledků lze také sledovat, zda je rozdíl mezi výkony mužů a žen a zda se výrazněji projeví trénovanost aktivních sportovců.

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0