Propustnost půdy

Půda je pro člověka nepostradatelným darem. A nejen pro něj. Půda je životním prostředím obrovskému množství půdních organismů a působí i jako regulátor koloběhu látek v přírodě. Zkrátka, je to dynamický a stále se vyvíjející živý systém.
Cílem této úlohy je změření vlhkosti půdy ve vzorcích a sledování pohybu vody v nich. Porovnáním odlišných vzorků půdy určíme, jaký vliv má velikost půdních částic (půdní druh) na propustnost půdy pro vodu.

Materiály ke stáhnutí

Pracovní návod s metodickými poznámkami: 

Pracovní návod žáka: 

Pracovní list žáka: 

Řešený pracovní list: 

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
Hodnocení
Celkem hlasů: 0