Měření hluku ze silnice u školy v různou denní dobu

Stáletrvající hluk za okny tříd vedoucí z hlavní silnice není při vyučování nic příjemného. Budeme měřit míru hluku u této silnice v různou denní dobu během 1 týdne v rozmezí 2 hodin po dobu 1minuty. Čidlem zaznemenáme hodnotu hluku, získané informace převedeme do grafu a průměrné hodnoty do tabulky.
Hlavním cílem je naučit pracovat žáky se senzorem, zpracovat hodnoty do tabulky a porovnat je. Dosažené výsledky porovnáme s hygienickými limity a mírou hluku různých zařízení nebo přístrojů. Zjistíme míru škodlivosti na sluchový orgán člověka při dlouhodobém zatížení hlukem.

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0