Konduktometrická titrace

Změny elektrické vodivosti lze využít při sledování titrací silných kyselin silnými zásadami resp. naopak. Cílem úlohy je stanovení obsahu kyseliny chlorovodíkové ve vzorku technické kyseliny.

Materiály ke stáhnutí

Pracovní návod s metodickými poznámkami: 

Pracovní list žáka: 

Řešený pracovní list: 

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
Hodnocení
Celkem hlasů: 0