Experimentem k poznání na konferenci Počítač ve škole 2013

Na jubilejním 10. ročníku celostátní konference Počítač ve škole byl náš projekt EXPOZ vybrán do úvodní plenární sekce Programování a experimenty ve výuce. Měli jsme tak možnost rozšířit povědomí o výstupech z našeho projektu do všech koutů Česka (a i do několika koutů Slovenska). O tom, že náš projekt řadu účastníků skutečně zaujal svědčí řada kladných ohlasů. Oceňována byla nejen náplň a služby spojené s portálem, ale také nesporná výhoda našeho portálu, že se neomezuje na jediné řešení (Pasco, Vernier, ISES, atd.), ale nabízí prostor pro všechna řešení bez rozdílu. Potěšitelný je také fakt, že po této přednášce výrazně vzrostla návštěvnost portálu EXPOZ.